【bàn trang điểm ngồi bệt】Bài toán ba chiếc hộp bị dán sai nhãn     DATE: 2024-07-19 01:53:59

APMOPS là kỳ thi Toán dành cho học sinh lứa tuổi 11-12 tại Singapore,àitoánbachiếchộpbịdánsainhãbàn trang điểm ngồi bệt được tổ chức lần đầu vào năm 2001. Kỳ thi gồm 2 vòng. Vòng 1 diễn ra tại 14 quốc gia có đại diện giáo dục của Singapore vào tháng 4 hàng năm; Vòng 2 gồm 8-10 thí sinh xuất sắc nhất ở vòng 1 của mỗi nước, được đài thọ sang Singapore thi cùng khoảng 200 học sinh nước này vào tháng 5.

Dưới đây là một bài toán trắc nghiệm viết đáp án tại kỳ thi APMOPS 2008.

【bàn trang điểm ngồi bệt】Bài toán ba chiếc hộp bị dán sai nhãn

Bài toán ba chiếc hộp bị dán sai nhãn

Đề bài:

【bàn trang điểm ngồi bệt】Bài toán ba chiếc hộp bị dán sai nhãn

Cho 3 chiếc hộp: một hộp đựng bi đỏ, một hộp đựng bi trắng và một hộp đựng cả bi đỏ lẫn bi trắng. Cả 3 hộp đều bị dán nhãn sai. Nếu chỉ được mở một hộp và chỉ được lấy xem một viên bi trong hộp đó, thì phải mở hộp nào để có thể dán nhãn lại cho đúng cả ba hộp?

【bàn trang điểm ngồi bệt】Bài toán ba chiếc hộp bị dán sai nhãn

Xem đáp án

Trần Phương(Phó giám đốc trung tâm hỗ trợ phát triển tài năng)